અમદાવાદઃ AMC સ્ટાફ અને ઢોર માલિકો વચ્ચે બબાલ, રોડ પર રખડતી ગાયોને પકડવા જતાં સ્ટાફને રોક્યા

Ahmedabad:Chaos between AMC team and cattle breeders during drive to catch stray cattle in Shahibaug

Trending news