અમદાવાદમાં મદ્રસાઓમાં તપાસ કરવા ગયેલા આચાર્ય પર ટોળાનો હુમલો, દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ ફરિયાદ

Principal attacked during survey at Madrassa in Ahmedabad's Dariapur; Police complaint filed

Trending news