"પોલીસ દ્વારા મતદારોને ધમકાવવામાં આવે છે", GPCC વડા શક્તિસિંહ ગોહિલનો આક્ષેપ; ભાજપના યમલ વ્યાસે આપી પ્રતિક્રિયા

Voters being threatened by cops, alleges GPCC chief Shaktisinh Gohil; BJP's Yamal Vyas reacts

Trending news