નવસારી નગરપાલિકાની બેદરકારીના કારણે 25 લાખના ખર્ચે બનાવેલ વોટર ATM બન્યો શોભાના ગાંઠિયા સમાન

Water ATMs installed at the cost of Rs 25 L gathering dust due to negligence of Navsari Nagarpalika

Trending news