माँजुलिका

अभिनेत्रीवर माँजुलिकाचं वारं; गायकाला भरली धडकी

विस्कटलेले केस, रोखलेली नजर.... 

Feb 5, 2020, 10:04 AM IST