मास्क गाईडलाईन्स

मास्क घालण्याबाबत WHOच्या गाईडलाईन्समध्ये बदल

कोरोना संसर्ग वाढत असताना WHOने मास्क घालण्याबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Jun 6, 2020, 04:40 PM IST