मीडिया माफी

टाटा समुहाकडून मीडियाची माफी

टाटा समुहाकडून मीडियाची माफी 

Nov 4, 2016, 08:33 PM IST

टाटा समुहाकडून मीडियाची माफी

टाटा समुहाने मीडियाची माफी मागितली आहे. यासाठी टाटा समुहाने एक पत्र लिहिलं आहे. यापुढे असा प्रकार घडणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. 

Nov 4, 2016, 07:49 PM IST