वाघ साहेबराव

...अन् वाघाने शस्त्रक्रियेनंतर कृत्रिम पंजा काढून टाकला

२०१२ साली मध्ये बहेलिया शिकाऱ्यांनी पळसगाव इथ लावलेल्या सापळ्यात साहेबराव वाघ अडकला होता.

Jan 18, 2020, 09:15 PM IST