19 juen news

लाखो लोकांचा जीव वाचणारा शूर 'उंदीर' सेवानिवृत्त

वासाने गोष्टी शोधणार श्वान याच्याबद्दल तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती असेल. परंतु स्निफर रॅट अर्थात वासाने गोष्टींचा शोध घेणाऱ्या उंदराबद्दल तुम्ही कधी ऐकले आहे का?

Jun 19, 2021, 02:08 PM IST

Transfer Contacts iOS to Android : iOS मधून Androidवर Contacts कसं शेअर करता येणार? जाणून घ्या

आपला मोबाईल बदलतो, तेव्हा बरेऱ्याचदा असे होते की, तुमचा आधीचा फोन  iOS असतो आणि तुम्हाला Android फोन वापरायचा असतो. 

Jun 19, 2021, 12:52 PM IST