bedtime

रात्रीचं जेवण आणि झोपेची वेळ यामध्ये इतक्या तासांचं ठेवा अंतर!

जर तुम्ही खूप उशीरा जेवता आणि त्यानंतर झोप येत नसेल तर ते इन्सोम्नियाचं लक्षण आहे. 

Jul 20, 2021, 02:15 PM IST

रात्री झोपण्याआधी मुलींच्या मनात हे विचार येतात

दिवसभराचे काम आटोपल्यानंतर जेव्हा तुम्ही झोपायला जाता तेव्हा लगेचच झोप लागते असं नाही. यावेळी डोक्यात सतत काही ना काही विचार सुरु असतात. 

Sep 18, 2016, 11:27 PM IST

रात्री झोपण्याआधी महिला करतात या 5 गोष्टींचा विचार

 महिला दिवसभर काम घरातलं ऑफिसचं काम करून दमतात आणि झोपायच्या वेळी दिवसभर झालेल्या सगळ्या गोष्टी आठवतात. दिवसभऱ आपण काय केलं, किंवा भविष्यातील काल्पनिक विश्वात त्या रमून मग झोपून जातात. 

Sep 16, 2016, 01:43 PM IST