morna river

अकोला | मोर्णा नदी साफ करण्यासाठी 5 हजार महिला एकत्र

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Feb 11, 2018, 01:53 PM IST

मन की बातमध्ये मोदींने केले अकोल्याच्या मोर्णा नदीचे कौतुक

 मोर्णा नदीचा काठ लोकांनी अक्षरश: फूलून गेला होता. 

Jan 28, 2018, 08:05 PM IST

अकोला | मोर्णा नदीसाठी नागरिक आले एकत्र

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Jan 28, 2018, 08:02 PM IST

सुखवार्ता | अकोला | मोर्णा स्वच्छ होण्यासाठी श्रमदान

Zee 24 Taas, India's first 24-hours Marathi news channel, which offers objective news coverage.

Jan 15, 2018, 11:17 PM IST