road repairs

पूरग्रस्त भागातील वीज, पाणी पुरवठा, रस्ते दुरूस्ती तातडीने सुरु करा, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पूरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला, पूरसंरक्षक भिंती, इशारा यंत्रणा, दरडग्रस्त वस्त्यांचे पुनर्वसन यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले

Jul 26, 2021, 08:28 PM IST