varshil shah

बारावीत ९९.९९ टक्के पटकावून आता त्याला व्हायचंय 'संन्यासी'!

बारावीत ९९.९९ टक्के  पटकावणाऱ्या मुलाला काय व्हायचं असतं... डॉक्टर, सीए किंवा तत्सम मोठ्या पदांवर काम करण्याची त्यांची इच्छा असते... परंतु, बारावीत ९९.९९ टक्के मिळवणाऱ्या एका मुलाला मात्र जैन धर्माची दीक्षा घेऊन संन्यासी बनायचंय.

Jun 7, 2017, 08:03 PM IST