vegetable prices fall

भाज्यांना कवडीमोल दर, कोथिंबीर रस्त्यावर फेकली

 कोथिंबिरीसह भाज्यांना कवडीमोल दर (Vegetable prices)  मिळत आहे. शेतकऱ्यांवर कोथिंबीर (cilantro) रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळे आली आहे.  

Dec 4, 2020, 09:19 PM IST