ગુજરાતમાં ફરીથી નીકળી સરકારી નોકરીમાં ભરતી, ગઈકાલથી શરૂ થઈ એપ્લિકેશન પ્રોસેસ

ગુજરાતમાં ફરીથી નીકળી સરકારી નોકરીમાં ભરતી, ગઈકાલથી શરૂ થઈ એપ્લિકેશન પ્રોસેસ
  • ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ટેસ્ટ અને સ્કીલ ટેસ્ટ 11 જુલાઈ 2021 ના રોજ લેવામાં આવશે
  • એપ્લિકેશનની પ્રોસેસ ગઈકાલથી એટલે કે 20 એપ્રિલથી શરૂ થઈ ચૂકી છે. તો આ પોસ્ટ પર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની છેલ્લી તારીખ 4 મે 2021 છે

ઝી મીડિયા/બ્યૂરો :ગુજરાત હાઈકોર્ટના વિવિધ પદો પર ભરતી નીકળી છે. જે અંતર્ગત કોર્ટે ( Gujarat HighCourt) અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2 અને ગુજરાત સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 1 ના પદ માટે વેકેન્સી કાઢી છે. આ અંતર્ગત કુલ 10 પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવનાર છે. જેમાં ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર (Stenographer) ના 1 ને અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર માટે કુલ 9 પદ માટે ભરતી કરવામાં આવનાર છે. તેમાં સામાન્ય 3, એસટી 3, એસઈબીસીના 3 પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવશે. આવામાં ઈચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર સરકારી પોર્ટલ @hc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો. એપ્લિકેશનની પ્રોસેસ ગઈકાલથી એટલે કે 20 એપ્રિલથી શરૂ થઈ ચૂકી છે. તો આ પોસ્ટ પર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવાની છેલ્લી તારીખ 4 મે 2021 છે.  

ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી જાહેર કરાયેલ નોટિફિકેશન મુજબ, યોગ્ય આવેદકોને અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફી ટેસ્ટ અને સ્કીલ ટેસ્ટ લિખિત પરીક્ષા (ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ MCQs) માટે બોલાવવામાં આવશે. આ પરીક્ષા 27 જૂન, 2021 ના રોજ લેવામાં આવશે. તો ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ટેસ્ટ અને સ્કીલ ટેસ્ટ 11 જુલાઈ 2021 ના રોજ લેવામાં આવશે. 

યુપીએસઈએસએસબી એ રજિસ્ટ્રેશનની અંતિમ તારીખ 21 એપ્રિલથી વધારીને 21 મે કરી દીધી છે. 

આ તારીખોને ધ્યાનમાં રાખો

  • ઓનલાઈન આવેદનની શરૂઆતી તારીખ - 20 એપ્રિલ 2021
  • ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની અંતિમ તારીખ - 4 મે 2021 
  • અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફી ટેસ્ટ / સ્કિલ ટેસ્ટ - 27 જૂન 2021 (ફર્સ્ટ સેશન) 
  • અંગ્રેજી સ્ટેનો લિખિત પરીક્ષા (- MCQs) - 21 જૂન 2021 (સેકન્ડ સેશન) 
  • ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ટેસ્ટ અને સ્કિલ પરીક્ષા - 11 જુલાઈ 2021 

એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન
ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી જાહેર કરાયેલ નોટિફિકેશન મજુબ, અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર અને ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફરના પદ પર ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરનારા ઉમેદવારોને કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનથી ગ્રેજ્યુએટ થવુ જોઈએ. આ ઉપરાંત અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રતિ મિનિટ 100 શબ્દોની ગતિ/ગુજરાત ભાષામાં 90 શબ્દ પ્રતિ મિનિટની સ્પીડ હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત ઉમેદવારને કમ્પ્યૂટરનું પણ સામાન્ય નોલેજ હોવુ જોઈએ. તો આ પદ પર આવેદન કરનારા ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. 

આવી રીતે થશે સિલેક્શન

  • સ્ટેનોગ્રાફી અને સ્કીલ ટેસ્ટ - 70 માર્ક
  • લેખિત પરીક્ષા - 30 અંક

સ્ટેનોગ્રાફર લેખિત અને સ્કીલ ટેસ્ટ પરીક્ષા અને લેખિત પરીક્ષામાં ઉમેદવારો દ્વારા પ્રાપ્ત એગ્રીગેટ માર્કસના આધાર પર સિલેક્શન કરવામાં આવશે. 

Trending news

Powered by Tomorrow.io