રાજકોટ જેવી દુઘર્ટના અહીં થશે તો જવાબદાર કોણ? રોજ 250થી વધુ ખેલાડીઓ આવે છે રમવા!

જામનગર શહેરમાં ફાયર NOC વગરની હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, શાળા, કોલેજ, હોસ્પિટલ મનપાએ ધડાધડ સીલ કરી છે. વેકેશન ચાલી રહ્યું હોય, દિવસમાં 250થી વધુ ખેલાડીઓ રમવા આવી રહ્યા હોય, રાજકોટ જેવી દુઘર્ટના થશે તો જવાબદારી કોણ?

રાજકોટ જેવી દુઘર્ટના અહીં થશે તો જવાબદાર કોણ? રોજ 250થી વધુ ખેલાડીઓ આવે છે રમવા!

મુસ્તાક દલ/જામનગર: મહાનગરપાલિકાના સ્પોર્ટસ સંકુલના બેડમિન્ટન કોર્ટ, ટેબલ ટેનિસ રૂમ, લોબીમાં ફાયરના સાધનો નથી! શહેરમાં ફાયર NOC વગરની હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, શાળા, કોલેજ, હોસ્પિટલ મનપાએ ધડાધડ સીલ કરી છે. વેકેશન ચાલી રહ્યું હોય, દિવસમાં 250થી વધુ ખેલાડીઓ રમવા આવી રહ્યા હોય, રાજકોટ જેવી દુઘર્ટના થશે તો જવાબદારી કોણ?

રાજકોટ ગેમઝોનની જીવલેણ દુઘર્ટના બાદ જામનગરમાં ફાયર NOC અને વપરાશ પરવાનગી વગરની હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, શાળા, કોલેજ, હોસ્પિટલ મનપાએ ધડાધડ સીલ કરી છે. પરંતુ દિવા તળે અંધારાની કહેવતની જેમ જામનગર મહાનગરપાલિકાના સ્પોર્ટસ સંકુલના બેડમીન્ટન કોર્ટ, ટેબલ ટેનીસ રૂમ અને લોબીમાં ફાયરના સાધનો નથી. વેકેશન ચાલી રહ્યું હોય દિવસમાં 250થી વધુ ખેલાડીઓ રમવા આવી રહ્યા હોય રાજકોટ જેવી દુઘર્ટના થશે તો જવાબદારી કોની તે સો મણનો સવાલ છે.

રાજકોટ ગેમઝોનના અગ્નિકાંડ બાદ જામગનરમાં મહાનગરપાલિકા દ્રારા ટીમ બનાવી શહેરમાં ફાયર એનઓસી અને વપરાશ પરવાનગી વગરની હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, શાળા, કોલેજ, હોસ્પિટલ સહિતના એકમો સીલ કરતા ધંધાર્થીઓમાં દોડધામ મચી ગઇ છે. પરંતુ ખાટલે મોટી ખોટ એ છે કે, શહેરભરમાં ફાયરના સાધનો અને નિયમોના અભાવે એકમોને સીલ કરતી જામનગર મહાનગરપાલિકાના તળાવની પાળ પાસે આવેલા રમત ગમત સંકુલમાં બેડમીન્ટન કોર્ટ, ટેબલ ટેનીસ રૂમ અને લોબીમાં ફાયરના સાધનો એટલે કે એકસ્ટીગ્યુશર નથી.

નવાઇની વાત તો એ છે કે, હાલમાં વેકેશન ચાલી રહ્યું હોય આ રમત રમવા માટે દરરોજ 250 થી વધુ ખેલાડી આવી રહ્યા છે. આમ છતાં ફાયરના સાધનો રાખવામાં ઘોર બેદરાકારી દાખવામાં આવી છે... ત્યારે રાજકોટ જેવી દુઘર્ટના બનશે તો જવાબદાર કોણ તે સળગતો સવાલ બન્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news