ધ હંડ્રેડ

The Hundred: ગેલ, ડિકોક, પોલાર્ડ અને બાબરને ન મળ્યા ખરીદદાર, રાશિદ સૌથી પહેલા વેંચાયો

100 Ball Cricket: દિગ્ગજોના તિરસ્કારની યાદી અહીં પૂરી થતી નથી. તેમાં ક્વિન્ટન ડિ કોક, કીરોન પોલાર્ડ, ડ્વેન બ્રાવો અને તમીમ ઇકબાલ જેવા ખેલાડીઓનું નામ પણ સામેલ છે.
 

Oct 21, 2019, 03:05 PM IST