યશસ્વી જયસ્વાલ

વિજય હજારે ટ્રોફીઃ મુંબઈના 17 વર્ષીય બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલે ફટકારી બેવડી સદી

17 વર્ષના યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બેવડી સદી ફટકારી છે. તે આમ કરનાર ત્રીજો બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે આ બેવડી સદી ઝારખંડ વિરુદ્ધ ફટકારી છે. 

Oct 16, 2019, 04:53 PM IST