સ્વાસ્થ્યની જાણકારી

One Nation One Health Card લાવવાની તૈયારીમાં સરકાર, 15 ઓગસ્ટે PM કરી શકે છે જાહેરાત

વન નેશન વન રાશન કાર્ડ બાદ હવે કેન્દ્ર સરકાર વન નેશન વન હેલ્થ કાર્ડ (One Nation One Health Card) યોજનાને લાગૂ કરવા જઈ રહી છે. 
 

Aug 8, 2020, 03:59 PM IST