how do you make tea step by step

Tea બનાવતી વખતે મોટાભાગે લોકો કરે છે આ ભૂલ? ચામાં દૂધ, ચા પત્તી અને ખાંડ નાખવાનો આ છે સાચો સમય

આમ તો ઘણા પ્રકરે ચા બનાવવામાં આવે છે અને દરેક ચા (Tea) બનાવવાની એક ખાસ રીત હોય છે. કોઇ દૂધ સાથે બનાવે છે તો કોઇ દૂધ વિના પીવાનું પસંદ કરે છે. 

Jul 15, 2021, 09:29 PM IST