narmada mp

MP Mansukh Vasava એ જાહેર કાર્યક્રમમાં કહ્યું- 'ગુજરાતનું શિક્ષણ નબળું છે, નબળું છે, નબળું છે'

નર્મદા જિલ્લાના કથડતા શિક્ષણ પર પણ વાત કરતા કહ્યું હતું કે IPS અને GPS ની પરીક્ષામાં ગણ્યા ગાંઠ્યા ગુજરાતના લોકો પાસ થયા છે, સેન્ટ્રલ લેવલ ની કોઈ પણ પરીક્ષા માં ટ્રાઇબલ પટ્ટી ના યુવાનો કોઈ પાસ થાય છે ખરા?

Oct 22, 2021, 07:05 PM IST