ગુજરાતમાં મતદાન પછી હવે UP પર ભાજપનું ફોકસ, સુરતમાં ઠેર ઠેર લાગ્યા ભાજપને જીતાડવાના બોર્ડ

Ahead of voting for Lok Sabha elections in Uttar Pradesh, posters pasted in support of BJP in Surat

Trending news