હિમાચલ પ્રદેશના ગિઉ ગામમાં પહેલીવાર મોબાઈલ નેટવર્ક મળ્યું, PM મોદીએ રહેવાસીઓ સાથે કરી વાત

Giu village in Himachal Pradesh gets mobile network for first time, PM Modi speaks to residents

Trending news