પાવાગઢમાં જૈન સમાજની પ્રતિમાઓ પુન: સ્થાપિત થતા કારઈ પૂજા-અર્ચના, જૈન સમાજમાં આનંદ

પાવાગઢમાં જૈન સમાજની પ્રતિમાઓ પુન: સ્થાપિત થતા કારઈ પૂજા-અર્ચના,  જૈન સમાજમાં આનંદ

Trending news