चविष्ट 'अरवी तवा फ्राय' बनविण्याची सोपी कृती

आता घरीच बनवा सोप्यात सोपी 'अरवी तवा फ्राय' 

Updated: Sep 1, 2016, 12:51 PM IST
चविष्ट 'अरवी तवा फ्राय' बनविण्याची सोपी कृती

मुंबई: आता घरीच बनवा सोप्यात सोपी 'अरवी तवा फ्राय' 

शुध्द शाकाहारी चविष्ट अरवीची चव घरच्यांना सुध्दा द्या. 

'अरवी तवा फ्राय' बनविण्याची सोपी कृती इथे पहा.