रोम छिद्र

रोम छिद्रावर गुणकारी उपाय

ज्यांची त्वचा तेलकट असते त्यांना रोम छिद्राची समस्या जास्त असते.

Aug 28, 2019, 06:52 PM IST