black mamba

जगातील सर्वात विषारी साप आफ्रिकेच्या बॉलरसमोर आला...

ब्लॅक मांम्बाचा दंश झाला, तर तासाच्या आत जीव जातो.

Feb 7, 2016, 09:49 PM IST