horse wearing jeans

घोड्यानं घातली जीन्स, विश्वास बसत नाही तर एकदा हा फोटो पाहाच

जीन्स घालणारा घोडा कधी पाहिलाय? अचानक या घोड्याला जीन्स घालण्याची हौस का आली?

Jul 21, 2021, 05:08 PM IST