how to know that milk has adulteration

तुम्ही भेसळयुक्त दुध तर पित नाही ना? दुध भेसळयुक्त आहे की नाही? हे या Trick ने लगेच समजेल

 दुधात काय काय भेसळं केलेलं असू शकते हे तुम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे.

Aug 1, 2021, 09:21 PM IST