love for cow

गाईसोबतचा हा सेल्फी खास आहे, पशु प्रेमाचं या पेक्षा उत्तम उदाहरण तुम्ही कधीच ऐकलं नसेल

प्राण्यांवर कोणी किती प्रेम करु शकतं... हे या घटनेतून तुम्हाला लक्षात येईल. 

Jun 23, 2021, 08:54 PM IST