lucky home

याला म्हणतात नशीब! 2500 हजारात 20 कोटींचं अलिशान घर, रातोरात नशीब चमकलं

'देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड के...' हे गाणं आपण प्रत्येकाने ऐकलं असेलं, पण खरच असं घडतं का? होय असं प्रत्यक्षात घडलंय, एका रात्रीत त्याचं नशीबच पालटलं

Dec 7, 2022, 10:18 PM IST