north korea inflation

या देशात महागाईची मार, चहापावडर 5100 रुपये किलो, तर शॅम्पूही 14 हजाराला

बापरे! इथे इंधन सोडाच चहापावडरलाच सोन्याचा भाव, शॅम्पूही 14 हजाराला

Oct 28, 2021, 04:50 PM IST