வட்டி விகிதங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, ரெப்போ விகிதம் 4% ஆக உள்ளது: RBI

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 4 சதவீதமாக வைத்திருக்கிறது..!

Last Updated : Oct 9, 2020, 10:34 AM IST
வட்டி விகிதங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, ரெப்போ விகிதம் 4% ஆக உள்ளது: RBI

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 4 சதவீதமாக வைத்திருக்கிறது..!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (Reserve Bank of India) ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் (Repo rate) எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 4 சதவீதமாக வைத்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில், தலைகீழ் ரெப்போ விகிதத்தில் குறைப்பு இல்லை. தலைகீழ் ரெப்போ வீத ரெப்போ 3.35 சதவீதமாக உள்ளது.

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் அறிவித்த பெரிய விஷயங்கள்.. 

  • ரெப்போ விகிதம் 4 சதவீதமாக உள்ளது
  • தலைகீழ் ரெப்போ வீதம் 3.35 சதவீதமாக உள்ளது
  • அனைத்து 6 எம்.பி.சி உறுப்பினர்களும் வட்டி விகிதங்களை சீராக வைத்திருக்க ஆதரவாக வாக்களித்தனர்
  • விகிதங்கள் குறித்த இணக்க நிலைப்பாடு தொடர்கிறது
  • உலகப் பொருளாதாரத்தில் மீட்கப்படுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள்
  • பல நாடுகளில் உற்பத்தி, சில்லறை விற்பனை மீட்பு
  • நுகர்வு, ஏற்றுமதிகள் பல நாடுகளில் முன்னேற்றத்தைக் காட்டின

ALSO READ | ATM கார்டுக்கான RBI இன் 3 முக்கிய விதிகள்; நிதி இழப்புகளைத் தடுக்க இவற்றைப் பின்பற்றுங்கள்

ரெப்போ வீதம் என்ன?

ரெப்போ விகிதம் என்பது ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு கடன் கொடுக்கும் வீதமாகும். உண்மையில், வங்கிகளுக்கு நிதி பற்றாக்குறை ஏற்படும் போதெல்லாம், அவர்கள் அதை ஈடுசெய்ய மத்திய வங்கியிலிருந்து அதாவது ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து பணம் எடுக்கிறார்கள். ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய இந்த கடன் ஒரு நிலையான விகிதத்தில் கிடைக்கிறது. இந்த விகிதம் ரெப்போ வீதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதை காலாண்டு அடிப்படையில் தீர்மானிக்கிறது.

More Stories

Trending News