வாகா வழியாக இந்தியா வந்த 200 இந்து(பாக்.,) குடும்பங்கள்!

பாகிஸ்தானில் வசிக்கும் சுமார் 200 இந்து குடும்பங்கள் இதுவரை வாகா எல்லை வழியாக சுற்றுலா விசாக்களில் இந்தியா வந்துள்ளனர் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Updated: Jan 31, 2020, 03:10 PM IST
வாகா வழியாக இந்தியா வந்த 200 இந்து(பாக்.,) குடும்பங்கள்!

பாகிஸ்தானில் வசிக்கும் சுமார் 200 இந்து குடும்பங்கள் இதுவரை வாகா எல்லை வழியாக சுற்றுலா விசாக்களில் இந்தியா வந்துள்ளனர் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மத்திய அரசு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய பின்னர், பாகிஸ்தானில் வசிக்கும் பல குடும்பங்கள் வாகா எல்லை வழியாக இந்தியாவுக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றது.

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ் குடியுரிமை வழங்க 2014 டிசம்பர் 31 க்கு முன்னர் இந்தியாவுக்கு வந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அரசாங்கம் தகுதி அளித்துள்ளது. ஆனால் இதுபோன்ற போதிலும், பாகிஸ்தானில் வசிக்கும் சுமார் 200 இந்து குடும்பங்கள் இதுவரை வாகா எல்லை வழியாக சுற்றுலா விசாக்களில் இந்தியா வந்துள்ளனர் என தகல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஊடக அறிக்கையின்படி, புதிய சட்டம் இயற்றப்பட்ட பின்னர், வாகா எல்லை வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த பாகிஸ்தானில் வசிக்கும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் சுற்றுலா விசா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த மக்கள் தங்கள் உடைமைகளை கொண்டு கால்நடையாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த விதம், அவர்கள் அனைவரும் இந்திய குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. சுற்றுலா விசாக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இங்கு வருபவர்களுக்கு தங்கள் உறவினர்களையோ அல்லது இந்தியாவில் உள்ள பிற நபர்களையோ சந்திக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என நம்பப்படுகிறது.

இந்த மக்கள் இந்தியாவில் குடியேற வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்வது மிக விரைவில், ஆனால் அவர்கள் விசா காலத்திற்கு முன்பே இந்தியாவில் தங்கி குடியுரிமை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த மக்கள் உண்மையான சுற்றுலாப் பயணிகளா இல்லையா என்பதை இப்போது சொல்ல முடியாது என்று வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன, ஆனால் பல குடும்பங்கள் இங்கு வருவது நிச்சயமாக பொதுவானதல்ல. பொதுவாக, சுற்றுலா விசாவில் வரும் மக்கள் சூட்கேஸ் அல்லது பையுடன் இந்தியாவுக்குள் நுழைகிறார்கள். இருப்பினும், பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்த குடும்பங்கள் தங்கள் கனமான உடைமைகளை கொண்டு இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த விதம், அவர்கள் ஒரு சில நாட்களின் பயண திட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வரவில்லை என்று நமக்கு தெரிவிக்கிறது.