வீடியோ: உலகத்ல யாராலும் இவங்கள மாதிரி bike எடுக்க முடியாது!

இவங்களுக்கு இருக்க மூளை'க்கு இவங்கலாம் எங்கயோ இருக்க வேண்டியவங்க. யாருனளையும் இவங்கள மாதரி பைக்க ரிவர்ஸ் எடுக்க முடியாது. நீங்களே அத பாருங்களே.

Last Updated : Feb 9, 2018, 10:24 AM IST
வீடியோ: உலகத்ல யாராலும் இவங்கள மாதிரி bike எடுக்க முடியாது!

இந்த உலகத்துல நிறையா அறிவாளிங்க இருக்காண்க. அந்த அறிவாளிங்கள்ள இவங்களும் ஒருத்தவங்க. 

 

Video Courtesy : Sikkandhar Sulthan (facebook)

More Stories

Trending News