நிற வாரிய மண்டல வகைப்பாட்டிற்கான அளவுகோல்கள் யாவை?

கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்றின் தீவிரத்திற்கு ஏற்ப மாவட்டங்களை வகைப்படுத்துவதற்கான அளவுகோல்களை மத்திய அரசு மாற்றிய பின்னர், தமிழகத்தில் 14 மாவட்டங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து ஆரஞ்சு மண்டலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

Updated: May 2, 2020, 08:57 AM IST
நிற வாரிய மண்டல வகைப்பாட்டிற்கான அளவுகோல்கள் யாவை?

கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்றின் தீவிரத்திற்கு ஏற்ப மாவட்டங்களை வகைப்படுத்துவதற்கான அளவுகோல்களை மத்திய அரசு மாற்றிய பின்னர், தமிழகத்தில் 14 மாவட்டங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து ஆரஞ்சு மண்டலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

இந்த மாற்றம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட சுகாதார புல்லட்டின் பிரதிபலித்தது.

புதிய வகைப்பாட்டிற்கான அளவுகோல்கள் என்ன?

பசுமை மண்டலத்தில் பூஜ்ஜிய உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகள் அல்லது கடந்த 21 நாட்களில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகள் இல்லாத மாவட்டங்கள் இடம்பெறுகின்றன. செயலில் உள்ள மொத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகளின் விகிதம் இரட்டிப்பாக்குதல் மற்றும் சோதனை மற்றும் கண்காணிப்பு பின்னூட்டங்களை நீட்டித்தல் ஆகியவற்றை கணக்கில் கொண்டு சிவப்பு மண்டல மாவட்டங்கள் வரையறுக்கப்படும். ஆரஞ்சு மண்டலத்தில் பச்சை அல்லது சிவப்பு நிறத்தில் வராத மாவட்டங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

நகராட்சி நிறுவனங்களின் கீழ் மற்றும் வெளியே வரும் பகுதிகளின் நிலைமையை தனித்தனியாக மதிப்பிடுவதற்கும், அதற்கேற்ப வழக்குகளை விநியோகிப்பதற்கும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு இந்த வகைப்பாடு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

ஒரு சிவப்பு மண்டல மாவட்டத்திற்கு நகராட்சி கூட்டுத்தாபன எல்லைக்கு வெளியே 21 நாட்களுக்கு சாதகமான வழக்கு இல்லை என்றால், வெளியே உள்ள பகுதி ஆரஞ்சு என வகைப்படுத்தப்படலாம். இதேபோல், ஒரு ஆரஞ்சு மண்டல மாவட்டம் அதன் நகராட்சி கூட்டுத்தாபன எல்லைக்கு வெளியே 21 நாட்களுக்கு சாதகமான வழக்கு இல்லை என்றால், வெளியே உள்ள பகுதி பச்சை என்று அழைக்கப்படலாம்.

சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு மண்டல மாவட்டங்களின் பகுதிகள் 21 நாள் காலகட்டத்தில் ஒரு வழக்கு கூட இருந்தால், மாவட்டங்களின் நிலை தக்கவைக்கப்படும். முன்னதாக, ஒரு மாவட்டத்திற்கு 15-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் இருந்தால் அல்லது இரட்டிப்பு நேரம் நான்கு நாட்களுக்கு குறைவாக இருந்தால் சிவப்பு என வகைப்படுத்த அரசு பயன்படுத்தியது. 

இதேபோல், ஒரு மாவட்டத்தில் 15-க்கும் குறைவான வழக்குகள் இருந்தால் அல்லது கடந்த 14 நாட்களில் புதிய வழக்குகள் இல்லாதிருந்தால் ஆரஞ்சு மண்டலமாக கருதப்பட்டது. கடந்த 28 நாட்களில் புதிய வழக்குகள் பதிவு செய்யவில்லை என்றால் பசுமை மண்டல மாவட்டமாக குறிப்பிடப்பட்டது. தற்போது இந்த விதிகளில் மாற்றம் கொண்டவரப்பட்டுள்ளது.