71వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బొల్సొనారో వస్తున్నప్పటి దృశ్యాలు

భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ మెస్సియాస్ బొల్సొనారో 71వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరువుతున్న దృశ్యాలు

Jan 26, 2020, 12:20 PM IST