ટીવી કનેક્શન ફી

TATA SKY ના કરોડો યૂજર્સના કામના સમાચાર, કંપની લોન્ચ કર્યો નવો પ્લાન

જો કોઇ યૂજર પ્રથમ અને પ્રાઇમરી કનેક્શનનો પ્લાન 501 રૂપિયાથી 625 રૂપિયા છે બીજા કનેક્શન માટે 500 રૂપિયા ખર્ચ કરવો પડશે. બીજીઆરના સમાચાર અનુસાર જો પ્રાઇમરી કનેક્શન પ્લાન 625 રૂપિયા થી 750 રૂપિયા છે

Mar 4, 2019, 12:21 PM IST