વીબ્રો

Tik Tokને ટક્કર આપવા માટે Google કરી તૈયારી, લઇ શકે છે મોટો નિર્ણય

Google : વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના સમાચાર અનુસાર, ચાઇનીઝ માઇક્રો-બ્લૉગિંગ પ્લેટફોર્મ વીબ્રોએ પણ ફાયર વર્કને ખરીદવામાં રસ દેખાડ્યો હતો. પરંતુ Google સાથે આગળની વાત પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. કેર્લિફોનિયામાં રેડવુડ સીટી ખાતે આવેલા ફાયરવર્કે ગત મહિને જ ભારતમાં એન્ટ્રી કરી છે. 
 

Oct 6, 2019, 09:50 PM IST