રાજ્યભરમાં જામ્યો ચોમાસાનો માહોલ, બપોરના 2 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના 95 તાલુકામાં વરસાદ...

95 talukas of Gujarat record rainfall till 2 pm today

Trending news