जीरं

जीरे : तजेलदार चेहऱ्यासाठी असा करा वापर

असा करा जिऱ्याचा वापर...

Jun 28, 2020, 03:10 PM IST

जीरं आणि गुळाच्या पाण्याचे ८ फायदे

रोजच्या स्वयपाकामध्ये जीरं आणि गूळ आपण नेहमीच वापरतो. या जीरं आणि गुळाचा आरोग्यालाही मोठा फायदा होऊ शकतो. रोज एक ग्लास जीरं आणि  गुळाचं पाणी प्यायल्याने शरीर आतून स्वच्छ होईल, कारण यात मोठ्या प्रमाणात आयर्न असतं.

Sep 17, 2016, 04:21 PM IST