प्लाझ्मा थेरपी सुविधा

२३ वैद्यकीय महाविद्यालयात प्लाझ्मा थेरपी सुविधा, महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य - मुख्यमंत्री

 राज्यातील २३ वैद्यकीय महाविद्यालयात प्लाझ्मा थेरपी सुविधा करण्यात आली आहे.  

Jun 30, 2020, 07:54 AM IST