kal rivers

महाडमधील सावित्री आणि काळ नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी

. सावित्री आणि काळ नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. दोन्ही नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. 

Jul 21, 2021, 07:49 PM IST