labor minister gave this information

7th pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ४ दिवसांचा आठवडा, यावर केंद्रीय कामगार मंत्री म्हणतात....

 आठवड्यातून 4 दिवस किंवा आठवड्यात 40 तास  काम करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करत नाही.

Mar 25, 2021, 05:18 PM IST