rain season

पावसाळ्यात कान किंवा नाक टोचून घेताय तर सावधान, कारण...

कान किंवा नाक टोचताना म्हणजेच पिअर्सिंग करणं काळजी घेणं गरजेचं असतं. 

Jul 25, 2021, 11:23 AM IST