salt water gargling

मीठाच्या पाण्याने गुळण्या करण्याचे अफलातून फायदे

ऋतूमानामध्ये जरा बदल झाला की लगेजच काही व्हायरल इंफेक्शनचा त्रास होतो. 

Jul 29, 2018, 06:04 PM IST