ticket window

दुर्घटनेनंतर... एलफिन्स्टन रोड स्टेशनवर पोर्टेबल तिकीट खिडकी सुरू

एलफिन्स्टन रोड स्थानकाकडील पादचारी पुलावरील तिकीट खिडकीसाठी पर्याय ठरलेली पोर्टेबल तिकीट खिडकी सुरू करण्यात आलीय. 

Nov 22, 2017, 11:15 AM IST