சுகாதார காப்பீட்டு எடுத்துள்ளோர் கவனத்திற்கு... உங்களுக்காக ஒரு முக்கிய செய்தி!

காப்பீட்டு கட்டுப்பாட்டாளர் IRDAI-ன் சமீபத்திய உத்தரவில், சுகாதார காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாக எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிரீமியம் எடுத்த பிறகு காப்பீட்டு கோரிக்கையை மறுக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளது. 

Last Updated : Jun 14, 2020, 10:22 PM IST
சுகாதார காப்பீட்டு எடுத்துள்ளோர் கவனத்திற்கு... உங்களுக்காக ஒரு முக்கிய செய்தி!

காப்பீட்டு கட்டுப்பாட்டாளர் IRDAI-ன் சமீபத்திய உத்தரவில், சுகாதார காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாக எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிரீமியம் எடுத்த பிறகு காப்பீட்டு கோரிக்கையை மறுக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளது. 

செய்தி நிறுவனமான PTI செய்தியின்படி, இழப்பீட்டு அடிப்படையிலான சுகாதார காப்பீட்டின் அடிப்படையில் (தனிப்பட்ட விபத்து மற்றும் உள்நாட்டு / வெளிநாட்டு பயணங்களைத் தவிர்த்து) தயாரிப்புகளில் காப்பீட்டுப் பணத்தைப் பெறுவதற்கான பொதுவான விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் தரப்படுத்துவதே இந்த அறிவுறுத்தல்களின் நோக்கம் என்று IRDAI இதற்காக, கொள்கை ஒப்பந்தத்தின் பொதுவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் மொழி எளிதாக்கப்பட்டு, முழுத் தொழிலிலும் சமத்துவம் உறுதி செய்யப்படும்.

இந்த அறிவுறுத்தல்களின்படி இல்லாத அனைத்து சுகாதார காப்பீட்டு தயாரிப்புகளும் புதுப்பிக்கும் நேரத்தில் 2021 ஏப்ரல் 1 முதல் திருத்தப்படும் என்று IRDAI தெரிவித்துள்ளது. 

அதாவது, பாலிசியின் தொடர்ச்சியாக எட்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பின்னர், பாலிசியை மறுபரிசீலனை செய்வது பொருந்தாது என்று காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (IRDAI) தெரிவித்துள்ளது.

இந்த காலம் கடந்துவிட்ட பிறகு, எந்தவொரு சுகாதார காப்பீட்டு நிறுவனமும் எந்தவொரு கோரிக்கையையும் மறுக்க முடியாது. கொள்கை ஒப்பந்தத்தில் நிரந்தரமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள எதையும் சேர்க்கப்படுவதாக கருதப்படாது. மேலும், கொள்கை ஒப்பந்தத்தின்படி, அனைத்து வரம்புகள், துணை வரம்புகள் மற்றும் இணை கொடுப்பனவுகள் மற்றும் கழிவுகள் பொருந்தும். எட்டு ஆண்டுகளின் இந்த காலம் மொராட்டோரியம் காலம் என்று அழைக்கப்படும்.

'சுகாதார காப்பீட்டுக் கொள்கை ஒப்பந்தத்தில் பொது விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் தரநிலைப்படுத்தல்' குறித்த வழிகாட்டுதல்களில், கட்டுப்பாட்டாளர் இந்த தடை முதல் பாலிசி தொகைக்கு பொருந்தும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. பின்னர் அது தொடர்ச்சியாக எட்டு ஆண்டுகளுக்கு காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையின் தேதிக்குப் பிறகுதான் அதிகரிக்கும் எனவும், அதிகரித்த தொகைக்கு மட்டும் பொருந்தும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
 
உரிமைகோரல் தீர்வில், தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் பெற்று 30 நாட்களுக்குள் காப்பீட்டு நிறுவனம் கோரிக்கையை தீர்க்க அல்லது நிராகரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று கட்டுப்பாட்டாளர் கூறினார். உரிமைகோரலை செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், காப்பீட்டு நிறுவனம் வட்டி செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

More Stories

Trending News