ஊரடங்கின் போது இந்தியர்கள் அதிகம் தேடப்பட்டவை இவையே...

ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்தியாவில் அதிகம் தேடப்பட்ட மூன்றாவது தலைப்பு கொரோனா வைரஸ் (COVID-19) என்றும் அறிக்கை காட்டுகிறது.

Updated: May 20, 2020, 09:04 AM IST
ஊரடங்கின் போது இந்தியர்கள் அதிகம் தேடப்பட்டவை இவையே...

ஏப்ரல் மாதத்தில் ரெசிபி தொடர்பான தேடல்கள் இந்தியாவில் ஒரு புதிய சாதனையை எட்டியுள்ளன என்று கூகிள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

'வீட்டில் டல்கோனா காபி செய்முறை' 5,000 சதவீதம் உயர்ந்தது, 'சிக்கன் மோமோ ரெசிபி' தேடல்கள் 4,350 சதவீதம் அதிகரித்து, "மாம்பழம் ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி" க்கான தேடல்கள் 3,250 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளன.

கூகிளில் அதிகம் தேடப்பட்ட சமையல் குறிப்புகள் கேக், சமோசா, ஜலேபி, மோமோஸ், தோக்லா, பானிபுரி, தோசை, பன்னீர் மற்றும் சாக்லேட் கேக்.

ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்தியாவில் அதிகம் தேடப்பட்ட மூன்றாவது தலைப்பு கொரோனா வைரஸ் (COVID-19) என்றும் அறிக்கை காட்டுகிறது. கொரோனா வைரஸிற்கான தேடல் ஆர்வம் ஏப்ரல் மாதத்தில் 10 சதவிகிதத்திற்கும் மேலாக வளர்ந்தது - ஜனவரி முதல் 3,000 சதவிகிதம் தலைப்பு முதன்முதலில் பிரபலமடையத் தொடங்கியது.

ஏப்ரல் மாதத்தில் அதிக தேடல் ஆர்வமுள்ள மாநிலம் மேகாலயா, அதைத் தொடர்ந்து திரிபுரா மற்றும் கோவா. 

சிறந்த பிரபலமான தேடல்களில் பின்வருவன அடங்கும்: கொரோனா வைரஸ் குறிப்புகள் 5000 சதவிகிதத்திற்கும் மேலாக, கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு 2,300 சதவிகிதம் அதிகரித்தது

ஊரடங்குக்கான தேடல் ஆர்வம் ஏப்ரல் 11 அன்று அதன் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த உச்சத்தை எட்டியது, ஊரடங்குக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் "" ஊரடங்கில் எவ்வாறு தேர்ச்சி பெறுவது "" ஆகிய இரண்டும் மாதத்தில் 5,000 சதவிகிதத்திற்கும் மேலாக அதிகரித்தன.