என்னை வாழ வைக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி -சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நெகிழ்ச்சி

இந்த விருதுக்கு காரணமான மற்றும் என்னை வாழ வைத்த தெய்வங்களான தமிழக மக்களுக்கும் நன்றி ஜெய் ஹிந்த் என தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்ற பின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பேச்சு

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 27, 2021, 08:50 PM IST
என்னை வாழ வைக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி -சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நெகிழ்ச்சி

More Stories

Trending News